Změny v říjnovém rozvrhu

06.10.2022 od 18:00 hod balanční cvičení

10.10.2022 od 18:00 hod TRX

10.10.2022 od 19:00 hod K2

povede lekce za Irenu Martina.