Kruhový trénink a kruhový trénink balance

kruhLekce, při které se zapojí skutečně celé tělo. Na několika stanovištích se vždy minutu provádí jeden cvik, po minutě cvičení se přesunete na další stanoviště.

U kruhového tréninku cvičení probíhá s vlastní vahou, činkami, aquahitem, malými i velkými gymnastickými míči, míči plněnými pískem, závěsným systémem i bosu. Lekce je vhodná pro všechny bez ohledu na věk a zdravotní stav, cvičení se přizpůsobuje vždy konkrétním klientům a je velice variabilní.

Lekce kruhového tréninku jsou však (s ohledem na pohybové schopnosti) rozděleny na lekce pro děti, teenagery a dospělé.

U kruhového tréninku balance se používají všechny dostupné balanční pomůcky od bosu, přes velké gymnastické míče, malé míčky a čočky, ale i závěsný systém. Lekce je zaměřená na posilování svalů středu těla. Obsahuje převážně balanční cviky a vyvažuje případné dysbalance svalů přední a zadní části těla. Jak už vychází z názvu, většina cvičebních prvků bude útočit na rovnováhu Vašeho těla. Lidské tělo totiž potřebuje kromě opěrné kostry také aktivní účast svalové tkáně, aby se udrželo v rovnováze. Tělo se udrží v rovnováze pouze se silným a neochablým svalstvem. Kruhový trénink balance je kromě silového tréninku koncipován také jako rehabilitační cvičení. Z toho vyplývá, je jde o vhodný druh pohybu jak pro klienty se zdravotním omezením, tak pro zdravé klienty či děti. Každý cvik lze upravit pro individuální potřeby jednotlivce. Posilovací prvky ve cvičení jsou velice efektní a Vaše svaly to velice brzy pocítí. Při cvičení pomocí balance se zvyšuje flexibilita, nedochází ke zkracování svalů a kompenzují se i některé svalové dysbalance.