Nový jarní termín unikátního kurzu Feldenkraisovou metodou 12.3 – 9.4.2020

Nový jarní termín v ČR unikátního kurzu

FELDENKRAISOVY METODY

12.3.-9.4.2020 vždy ve čtvrtek 20:30-21:45 hod, cena 1550,-

(včetně audionahrávky lekce, kterou obdržíte po jejím skončení)

Pozor, kapacita  sálu je omezena, hlaste se včas!

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama; je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Výhodou přístupu k jednotě mentálního a muskulárního života prostřednictvím těla je ve skutečnosti to, že vyjádření pomocí svalů je jednodušší, protože je konkrétněji a snadněji lokalizovatelné. Je rovněž nesrovnatelně jednodušší přimět osobu, aby si uvědomila, co se děje v těle; proto přístup pomocí těla přináší rychlejší a přímočařejší výsledky.          Při působení na význačné body těla, jako jsou oči, krk, dech nebo pánev  je snadné způsobit na místě markantní změny nálady“ ( Feldenkrais, Moshé: článek „Body and Mind“. Vídeň: archiv Feldenkrais Verband Österreich 2004 ).

Účinnost  Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti  umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Co Feldenkraisova metoda přináší?

 • zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilitu, lepší koordinaci a lehkost pohybu, vitalitu
 • redukci či úplnou ztrátu bolestí, tenzí a chronických fyzických, psychických a emocionálních stereotypů
 • rozvoj a růst osobnosti prostřednictvím sebepoznávání pohybem,

prohlubování vnitřního cítění a porozumění somatickým příčinám vlastních pocitů, citů, psychických návyků

 • porozumění „jak se učit“ efektivně a s radostí v jakékoli oblasti našeho života
 • objevení principu, jak nakládat hospodárně se svou životní energií

Komu je Feldenkraisova metoda určena?

 • každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou
 • každému bez omezení věku či fyzických možností
 • tanečníkům, hercům, hudebníkům
 • pedagogům
 • sportovcům
 • fyzioterapeutům a profesionálům zabývajícím se pohybem
 • lidem s různými druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí a bolestmi
 • lidem s vývojovými, psychickými a neurologickými problémy

 

info na www.zssportovni.cz, kompletní rozvrh https://zs.fitsyst.com