Kurzy Pilates pro začátečníky I.,II.,III. s Alex Chaban

Podzimní kurzy cvičení Pilates
pro začátečníky I.,II.,III
PILATES PRO ZAČATEČNÍKY (Základní program který je výchozím bodem pro další kurzy).
Každý kurz zahrnuje 5 lekcí, kde se naučíte, jak správně zapojit centrum těla a osvojíte si základní principy cvičení Pilates. Vaše páteř tak bude pružná jako jarní proutek a pevná jako skála.
Cena kurzu: 700,- Kč
Lektorka: Alexandra Chaban
Termíny kurzů: 18.9 – 16.10.,23.10 – 20.11.,27.11. – 1.1 2019, vždy v úterý od 20 hod

Podmínky:
• Maximální kapacita 8 cvičících.
• Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 přihlášených.
• Z kapacitních důvodů není možné v průběhu mezi kurzy přecházet.
• Zameškané lekce není možné si nahradit.

Více info na www.zssportovni.cz, kompletní rozvrh https://zs.fitsyst.com

people doing fitness exercises in a gym