1. a 8. května otevřeno!

Milí klienti, i během státních svátků 1. a 8. května jsme Vám k dospozici, ranní i odpolední lekce běží:-)