Feldenkraisova metoda – pohybem k sebeuvědomění

MgA. Petra Oswaldová, Ph.D.

Feldenkrais® Practitioner

absolventka čtyřletého studijního programu Feldenkrais® Training Program ve Feldenkrais® Studiengesellschaft
absolventka dvouletého mezinárodního výcviku Feldenkrais® Master Class specializovaného na individuální formu FM-Funkční integraci

VZDĚLÁNÍ A UMĚLECKÉ AKTIVITY:

Hudební fakulta (Katedra nonverbálního a komediálního divadla) a Divadelní fakulta (Katedra autorské tvorby a pedagogiky) Akademie múzických umění v Praze
magisterská práce na téma „Feldenkraisova® metoda v kontextu studia psychosomatických disciplín“ a disertační práce „Feldenkraisova metoda, dech a hlas“ na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU Praha
2000 až 2007 herecká spolupráce na projektech v režii Jany Svobodové v Divadle Archa Praha
od roku 2007 účast v týmu vedoucího projekt Alfréd Junior v divadle Alfréd ve dvoře: www.alfredvedvore.cz

VZDĚLÁNÍ A AKTIVITY V KONTEXTU FELDENKRAISOVY® METODY:

absolventka čtyřletého studijního programu Feldenkrais® Training Program ve Feldenkrais® Studiengesellschaft Wien ve Vídni; akreditováno EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation); jedna z několika mezinárodně akreditovaných lektorek FM působících v současné době v České republice
absolventka dvouletého mezinárodního výcviku Feldenkrais® Master Class specializovaného na individuální formu FM-Funkční integraci, vedoucí výcviku: Jeremy Krauss, místo konání: Feldenkrais® Institut Wien, Vídeň 2010 – 2012
pravidelné, individuální i skupinové lekce a semináře pro odborníky i veřejnost
INDIVIDUÁLNÍ FUNKČNÍ INTEGRACE ZAMĚŘENÁ NA DĚTI: nejčastěji s diagnózou DMO a jejími různými projevy- kvadruparéza, hemiparéza, hyperkineze, MYOPATIE a syndromu ADHD (hyperaktivita s poruchou soustředění); dále pak na děti se zvýšenou fyzickou výkonostní aktivitou (fotbal, hokej, aerobic, tanec).
občasná spolupráce se Svazem paraplegiků v Praze, centrum PARAPLE, www.paraple.cz
realizace učební komory Feldenkraisovy® metody v rámci projektu E-Univerzita celoživotní vzdělávání online, kurzy.euniverzita.eu
spoluautorka projektu „Feldenkraisova® metoda jako nový přístup k pohybu v rámci projektu Zdravý hokej“: www.zdravyhokej.cz
Rozhovor pro časopis Rodina a škola z jara 2012 zde.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

výuka Pohybové výchovy a Feldenkraisovy metody na KATaP DAMU v Praze
externí výuka v oborech fyzioterapie a ergoterapie na 2. Lékařské fakultě UK v Praze, na Lékařské fakultě OSU v Ostravě a na FTVS UK v Praze

Je možné pohybem, jeho zkoumáním a uvědomováním si v různých časových a prostorových souvislostech ovlivnit kvalitu nejen pohybu, ale samotného žití? ANO, protože…………………

„Pohyb je život. Život je proces.
Zlepšete kvalitu procesu
a změníte kvalitu samotného života.“
Moshé Feldenkrais

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama; je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.
„Výhodou přístupu k jednotě mentálního a muskulárního života prostřednictvím těla je ve skutečnosti to, že vyjádření pomocí svalů je jednodušší, protože je konkrétněji a snadněji lokalizovatelné. Je rovněž nesrovnatelně jednodušší přimět osobu, aby si uvědomila, co se děje v těle; proto přístup pomocí těla přináší rychlejší a přímočařejší výsledky. Při působení na význačné body těla, jako jsou oči, krk, dech nebo pánev je snadné způsobit na místě markantní změny nálady“ ( Feldenkrais, Moshé: článek „Body and Mind“. Vídeň: archiv Feldenkrais Verband Österreich 2004 ).
Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.
Co Feldenkraisova metoda přináší?
– zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilitu, lepší koordinaci a lehkost pohybu, vitalitu
– redukci či úplnou ztrátu bolestí, tenzí a chronických fyzických, psychických a emocionálních stereotypů
– rozvoj a růst osobnosti prostřednictvím sebepoznávání pohybem,
prohlubování vnitřního cítění a porozumění somatickým příčinám vlastních pocitů, citů, psychických návyků
– porozumění „jak se učit“ efektivně a s radostí v jakékoli oblasti našeho života
– objevení principu, jak nakládat hospodárně se svou životní energií
– mapování a vědomé využívání vlastního potenciálu
Komu je Feldenkraisova metoda určena?
– každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou
– každému bez omezení věku či fyzických možností
– tanečníkům, hercům, hudebníkům
– pedagogům
– sportovcům
– fyzioterapeutům a profesionálům zabývajícím se pohybem
– lidem s různými druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí a bolestmi
– lidem s vývojovými, psychickými a neurologickými problémy

Co jste možná o Feldenkraisově metodě nevěděli……………………

– Má dva základní směry přístupu:
1. skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění: ATM – Awareness Through Movement®
2. individuální lekce Funkční integrace: FI – Functional Integration®

Lekce ATM je slovně vedena lektorem. Cvičí se ve větší skupině, kde každý z účastníků provádí individuálně pohyby, k nimž je instruován. Hodina má pevnou strukturu složenou z nenáročných pozic (většinou leh na zádech, boku, břiše, popř. různé druhy sedů) a pomalých, jednoduchých pohybů, které jsou variovány v závislosti na individuálních dispozicích a schopnostech účastníků. Délka jedné lekce je 60 – 90 minut.

V FI se pracuje čistě individuálně, prostřednictvím nedirektivních doteků a pohybů, které provádí sám lektor přímo na klientovi – jedná se o vnitřní dialog prostřednictvím pohybu. V průběhu celé lekce zůstává klient pasivní, relaxovaný. FI se provádí většinou vleže na speciálním stole. Délka jedné lekce je 50 minut.